Ved å fortsette bruken av denne nettsiden, godtar du våre retningslinjer for bruk og lagring av data( i tråd med GDPR).
Les mer om våre retningslinjer

Kjøpe XRP - Ripple

XRP Logo XRP er en av de største kryptovalutaene i verden. Ripple er et blokkjedebasert digitalt betalingsnettverk som har en egen kryptovaluta som går under navnet XRP. Ripple er navnet på selskapet og nettverket, og XRP er kryptovaluta-tokenet. Hensikten med XRP er å tjene som en mellommekanisme for utveksling mellom to valutaer eller nettverk – som en slags midlertidig oppgjørslagsbetegnelse.

Ønsker du å handle XRP (Ripple)? Du kan trade XRP og andre kryptovalutaer på alle handelsplassene i listen nedenfor. Sammenlign og finn beste stedet for deg å handle kryptovaluta.

Hvordan kjøpe XRP Ripple?

Du kan trade XRP på to forskjellige måter.

  1. Trade XRP Ripple som med CFDer gjennom eToro, Da trader du på endringen i prisen på kryptovalutaen uten å eie den direkte. Du kan gå både long og short.
  2. Du kan også handle i kryptovalutaen gjennom å faktisk kjøpe kryptovalutaen på internasjonale kryptobørser.

En CFD er et finansielt instrument, som er en kontrakt, typisk mellom en megler og en investor, hvor den ene parten godtar å betale den andre forskjellen i verdien av et verdipapir, mellom åpning og lukking av handelen. Du kan enten holde en lang posisjon (spekulere at prisen vil stige) eller en kort posisjon (spekulere at prisen vil falle). Dette anses som en kortsiktig investering da CFD-er brukes innenfor kortere tidsrammer.

Hva er XRP?

XRP Er en kryptovaluta i det blokkjedebarserte digitale betalingsnettverket Ripple. Den digitale tilgangen, eller kryptovalutaen, XRP var bygget for å være den mest praktiske kryptovalutaen for alle applikasjoner på tvers av finansielle tjenester.

XRP Leger (XRPL) er navnet på den desentraliserte blokkjeden kryptovalutaen brukes på. Blokkjeden XRPL styres av et globalt utviklerfellesskap.

Bedrifter, institusjoner, utviklere og enkeltpersoner over hele verden bruker XRP og blokkjeden som den kjører på, XRP Ledger (XRPL), på grunn av dens ekstraordinære nytte.

Med XRP kan du gjøre internasjonale transaksjoner på mellom 3 – 5 sekunder. Denne open-source-baserte løsningen er tillatesesløs, desentralisert og karbonneutral.

Tar lite energi og bruker bruker konsensusmekanisme

I stedet for å bruke blockchain mining, bruker XRP Ripple en konsensusmekanisme, via en gruppe bankeide servere, for å bekrefte transaksjoner.
XRP-Ripple-transaksjoner bruker mindre energi enn bitcoin, bekreftes på sekunder og koster svært lite, mens bitcoin-transaksjoner bruker mer energi, tar lengre tid å bekrefte og inkluderer høyere transaksjonskostnader.
Ripple-betalingssystemet er ment å brukes primært av banker, men individuelle investorer kan spekulere i prisen på XRP.


Så hvordan kan XRP-Ledger brukes?

Finansinstitusjoner kan bruke XRP for å bygge bro mellom to valutaer for å tilrettelegge for raskere og rimeligere grenseoverskridende transaksjoner rundt om i verden.

Enkeltpersoner kan bruke XRP som et mer tilgjengelig alternativ til tradisjonell bankvirksomhet og for å flytte forskjellige valutaer rundt i verden.

Utviklere kan bruke XRP Ledgers sterke åpen kildekode-grunnlag for å bygge kraftige applikasjoner uten å skade miljøet.

Fordeler

Ripple XRP


Hvorfor Ripple bruker XRP og XRP Ledger?

Øyeblikkelig betalingsoppgjør over landegrensene

Ved å bruke XRP for grenseoverskridende betalinger, kan institusjoner bygge bro mellom valutaer og sikre at betalinger sendes og mottas i lokal valuta på hver side av en transaksjon på så lite som 3 sekunder.

Bærekraftige sentralbankers digitale valutaer

Ved å bruke en privat versjon av den offentlige, åpen kildekode XRP Ledger, kan sentralbanker bruke en sikker, kontrollert og fleksibel løsning for utstedelse og administrasjon av digitale valutaer.

Kraftig verktøy for utviklere

Teamet hos Ripple fokuserte på å bygge XRPL-verktøy, -tjenester og andre ressurser – team RippleX – samarbeider med det globale XRPL-utviklerfellesskapet for å bygge den grønneste infrastrukturen for blockchain-applikasjoner og innovasjoner.

Andre valutaer kan brukes som tokens i XRPL

Alle andre valutaer, andre enn XRP, kan bli representert i XRPL Ledger aom tokens, også kalt IOUs.

Bruker konsensusprotokoll istedet for blockchain mining

I motsetning til andre blokkjeder, bruker XRPL en konsensusprotokoll, der utpekte servere kalt validatorer kommer til enighet om rekkefølgen og resultatet av XRP-transaksjoner hvert 3.-5. sekund.

XRPLs mangfoldige liste over validatorer bidrar til å sikre langsiktig helse og konsensus blant ulike markedsdeltakere for å sikre XRPL. Lær mer om hvordan det fungerer på XRPL.org.

Liquidity Hub

Med Ripple sin Liquidity Hub kan bedrifter koble sammen den nye verden av digitale tilganger med tradisjonelle fiat valutaer. Med Liquidity Hub får bedrifter tilgang til optimalisert kryptolikviditet og et omfattende utbetalingsnettverk for å drive kryptobetalinger, kryptotreasury-operasjoner og en rekke andre løsninger.

Liquidity Hub er en nøkkelferdig likviditets- og global utbetalingsplattform, bygget spesielt for bedriftsbehov. Den støtter en rekke digitale eiendeler og kobler organisasjoner til et rikt sett med likviditetssteder for å hente optimalisert prising via smarte ordrealgoritmer.

XRP - Ripple Liquidity Hub

Om XRP

XRP ble lansert i 2012 av de tre utviklerne David Schwartz, Jed McCaleb og Arthur Britto. XRP Ledger, med sin opprinnelige valuta XRP. I september samme år grunnla de sammen med Chris Larsen selskapet som i dag er kjent som Ripple.

XRPL-arkitektene ga 80 milliarder XRP til Ripple slik at selskapet kunne bygge brukssaker rundt den digitale ressursen.

Markedsdataen til XRP er åpen og deles aktivt. Ripple tror på informasjonsgjennomsiktighet.

Den største delen av XRP-forsyning er deponert via escrow.

Ripple plasserte 55 milliarder XRP på en kryptografisk sikret deponeringskonto som kalles for escrow-konto. Ved å sikre denne XRP-valutaen kan folk matematisk verifisere det maksimale tilbudet av Ripples XRP som kan komme inn på markedet.

Totalt XRP holdt av Ripple 5.563.280.575
Det totale XRP som er distribuert er 49.826.021.773*
Totalt XRP plassert i Escrow 44.600.000.013
* Pr. 4. september 2022. Totalt inkluderer ventende forretningsutviklingsavtaler.


Kryptovaluta og beskatning

Skatteetaten har fastslått at det ikke skal tillegges merverdiavgift (MVA) ved kjøp og salg av bitcoin innad i Norge. Videre anses virtuell valuta som et formuesobjekt, som igjen betyr at gevinster skal beskattes på ordinær måte. Norske skatteytere er pålagt å innrapportere beholdninger til myndighetene i skattemeldingen ved utgangen av hver ligningsperiode.

Kjøp og salg av kryptovaluta i Norge

Finanstilsynet lanserte i 2019 en registerordning for vekslere av digital valuta. Det åpnet dørene for at norske selskap kunne tilby kjøp og salg av kryptovaluta til offentligheten. Bransjen er strengt regulert og alle foretak må registrere seg hos Finanstilsynet, uavhengig av omsetningsbeløp. Norske kryptovalutabørser er samtidig underlagt hvitvaskingsloven, med plikt om å rapportere mistenkelige transaksjoner til myndighetene. Per dags dato er det mulig å verifisere identiteten sin enten med VIPPS eller BankID.

Per dags dato er det 3 operative kryptovalutabørser i Norge som tillater kjøp av kryptovaluta. Det inkluderer Firi, Kaupang Krypto og NBX (Norwegian Block Exchange).