Ved å fortsette bruken av denne nettsiden, godtar du våre retningslinjer for bruk og lagring av data( i tråd med GDPR).
Les mer om våre retningslinjer

Kjøpe Cardano ADA

Cardano logoCardano ADA er en av de største kryptovalutaene på markedet og er  den neste generasjonen av ideen bak Ethereum, med en fleksibel, holdbar og skalerbar blokkjede. Cardano er den første helt sikre Proof of Stake protokollen på markedet. En av fordelerne er at systemet krever lite energi

Ønsker du å handle Cardano (ADA)? Du kan trade Cardano (ADA) og andre kryptovalutaer på alle handelsplassene i listen nedenfor. Sammenlign og finn beste stedet for deg å handle kryptovaluta.

Hvordan kjøpe Cardano ADA?

Du kan handle og trade Cardano (ADA) på to forskjellige måter.

  1. Trade Cardano ADA gjennom CFDer hos eToro eller Skilling. Da trader du på endringen i prisen på kryptovalutaen uten å eie den direkte. Du kan gå både long og short.
  2. Du kan også handle i kryptovalutaen gjennom å faktisk kjøpe kryptovalutaen på internasjonale kryptobørser.

En CFD er et finansielt instrument, som er en kontrakt, typisk mellom en megler og en investor, hvor den ene parten godtar å betale den andre forskjellen i verdien av et verdipapir, mellom åpning og lukking av handelen. Du kan enten holde en lang posisjon (spekulere at prisen vil stige) eller en kort posisjon (spekulere at prisen vil falle). Dette anses som en kortsiktig investering da CFD-er brukes innenfor kortere tidsrammer.

Hva er Cardano (ADA)?

Cardano er et økosystem som lar andre utviklere lage tokens, desentraliserte applikasjoner eller lage andre brukstilfeller for skalerbart blokkjedenettverk. ADA er navnet på den digitale valutaen som brukes på Cardano sitt nettverk. Hver person som kjøper ADA og blir ada-innehaver har også en eierandel i Cardano-nettverket. Ada som er lagret i en lommebok kan blant annet delegeres til en stakepool for å tjene belønninger.

Cardano (ADA) staking

Det går ikke å mine Cardano ADA slik det gjør med Bitcoin. I stedet for å tjene mer kryptovaluta kan man satse ADA i stakingpools. Det kalles å stake. I praksis betyr det at du låser dine kryptotilganger i en bestemt tidsperiode for å hjelpe og supporta operasjonen av en blockchain.

Hvor mye avkastning kan jeg får ved å stake Cardano ADA?

Hvor mye kan jeg tjene ved å satse Cardano ADA? I følge Fool.com kan du få en avkastning på over 10% om året som året som passiv inntekt via staking av Cardano.

Hvor mye du kan tjene på å stake avhenger av varierer på hvilken kryptobørs du staker via og på lengden på lockup perioden.

Ved staking  er inntektene dine er underlagt noen få nettverksomfattende parametere, for eksempel antall tokens som deltar i innsatsen og de individuelle konfigurasjonene til innsatsleverandøren din (ADA Stake Pool).

Med lanseringen av Staking i juli 2020, er det ~13,8 milliarder ADA reservert som innsatsinsentiver for deltakerne. Hver epoke (5 dager) fordeler protokollen 0,3 % av denne totale reservepotten mellom alle aktive deltakere. Derfor blir belønninger delt ut hver 5. dag og sammensatt automatisk.

Cardano ADA bilde

Kryptovaluta og beskatning

Skatteetaten har fastslått at det ikke skal tillegges merverdiavgift (MVA) ved kjøp og salg av bitcoin innad i Norge. Videre anses virtuell valuta som et formuesobjekt, som igjen betyr at gevinster skal beskattes på ordinær måte. Norske skatteytere er pålagt å innrapportere beholdninger til myndighetene i skattemeldingen ved utgangen av hver ligningsperiode.

Kjøp og salg av kryptovaluta i Norge

Finanstilsynet lanserte i 2019 en registerordning for vekslere av digital valuta. Det åpnet dørene for at norske selskap kunne tilby kjøp og salg av kryptovaluta til offentligheten. Bransjen er strengt regulert og alle foretak må registrere seg hos Finanstilsynet, uavhengig av omsetningsbeløp. Norske kryptovalutabørser er samtidig underlagt hvitvaskingsloven, med plikt om å rapportere mistenkelige transaksjoner til myndighetene. Per dags dato er det mulig å verifisere identiteten sin enten med VIPPS eller BankID.

Per dags dato er det 3 operative kryptovalutabørser i Norge som tillater kjøp av kryptovaluta. Det inkluderer Firi, Kaupang Krypto og NBX (Norwegian Block Exchange).

Slik fungerer Cardano

Cardano er en blokkjedeplattform for endringsskapere, innovatører og visjonære, med verktøyene og teknologiene som kreves for å skape muligheter for mange, så vel som de få, og få til positiv global endring.

Cardano er en proof-of-stake blockchain-plattform: den første som er basert på fagfellevurdert forskning og utviklet gjennom evidensbaserte metoder. Den kombinerer banebrytende teknologier for å gi uovertruffen sikkerhet og bærekraft til desentraliserte applikasjoner, systemer og samfunn.

Med et ledende team av ingeniører eksisterer Cardano for å omfordele makt fra uansvarlige strukturer til marginene – til enkeltpersoner – og være en muliggjørende kraft for positiv endring og fremgang.

Proof-Of-Stake og Ouroboros: Den Mest Miljømessig Bærekraftige Blokkjedeprotokollen

Ouroboros er den første fagfellevurderte, verifiserbart sikre blokkjedeprotokollen, og Cardano er den første blokkjeden som implementerer den. Ouroboros muliggjør Cardano-nettverkets desentralisering, og lar det skalere bærekraftig til globale krav uten å gå på akkord med sikkerheten.

Protokollen er kulminasjonen av utrettelig innsats, som bygger på grunnleggende forskning, og er drevet frem av en visjon for sikrere og transparente globale betalingssystemer, og et middel for å omfordele, mer rettferdig, makt og kontroll.

Enestående Sikkerhet – Og Skapelsen Av En Tillitsløs Verden

Cardano gjør det mulig for alle skuespillere som ikke kjenner hverandre – og som ikke har noen grunn til å stole på hverandre – å samhandle og handle, sikkert. Det er en plattform for å bygge tillit der ingen naturlig kan eksistere, noe som åpner opp for helt nye markeder og muligheter. Gjennom Ouroboros er Cardano beviselig sikret mot dårlige skuespillere og Sybil-angrep. Hver transaksjon, interaksjon og utveksling gjenopprettes uforanderlig og transparent og valideres sikkert ved hjelp av multisignatur og en banebrytende utvidet UTXO-modell.

Åpen Og Insentivisert Deltakelse

Med et engasjert fellesskap i kjernen, er Cardano et åpen kildekode-prosjekt utviklet gjennom åpen deltakelse. For å sikre lang levetid og helse til nettverket, har Cardano en insentivmekanisme som belønner brukere – enten som operatører av innsatspooler eller stake-delegatorer – for deres deltakelse. Plattformen bygges og utvides gjennom forbedrings- og forbedringsprotokoller. Cardanos styringssystem gir alle en demokratisk stemme; ada-innehavere kan sende inn eller stemme på forslag om å oppgradere plattformen eller bidra til å bestemme utviklingsretningen. Styringsmodellen posisjonerer Cardano unikt for fremtidig vekst og utvikling, og lar den introdusere ny kapasitet skreddersydd til brukerens behov. Det sikrer at Cardano og samfunnet kontinuerlig kan finansiere og bestemme plattform- og økosystemforbedringer.

Ekstremt Skalerbar Og Miljømessig Bærekraftig

Ouroboros lar Cardano skalere til globale krav med minimalt energibehov. I motsetning til andre blokkkjeder, krever ikke Cardano eksponentielt mer energi for å øke ytelsen og legge til blokker. Balansen mellom ytelse og bærekraft oppnås gjennom en kombinasjon av nye tilnærminger, inkludert multi-reskontro, sidekjeder og parallell transaksjonsbehandling gjennom flerpartistatskanaler.

Nettverket prolifererer etter hvert som antallet innsatspuljer øker, mens parametere settes og justeres for å måle attraktiviteten til spesifikke innsatspooler. Dette er et nettverk som belønner deltakelse direkte. Cardano er designet for å sikre at de som handler i nettverkets beste, også handler i sin egen beste interesse. Dette sikrer utviklingen av et sunt økosystem, og i sin tur nettverkets utholdenhet, helse og robusthet, nå og i fremtiden. Kombinasjonen av bærekraft og skalerbarhet gjør at Cardano kan oppnå gjennomstrømmingen som kreves for å møte de utviklende kravene til globale systemer: finansiell, logistikk, identitet, samfunnsmessig.

kjøpe cardano ADA