Ved å fortsette bruken av denne nettsiden, godtar du våre retningslinjer for bruk og lagring av data( i tråd med GDPR).
Les mer om våre retningslinjer

Kjøpe Shiba Inu

shiba inu shib logo

Shiba Inu (SHIB) er en token som ønsker å være et Ethereum-basert alternativ til Dogecoin (DOGE). Forsyningen er med vilje rikelig på en kvadrillion tokens. Myntenheten er oppkalt etter en japansk hunderase med samme navn. Tokenet ble lansert i august 2020 og støtter bla NFT og en utveksling kalt Shibaswap.

Ønsker du å handle Shiba Inu (SHIB)? Du kan trade Shiba Inu (SHIB) og andre kryptovalutaer på alle handelsplassene i listen nedenfor. Sammenlign og finn beste stedet for deg å handle kryptovaluta.

Hvordan kjøpe Shiba Inu (SHIB)?

Du kan trade Shiba Inu SHIB på to forskjellige måter.

  1. Trade Shiba Inu (SHIB) gjennom CFDer hos eToro eller Skilling. Da trader du på endringen i prisen på kryptovalutaen uten å eie den direkte. Du kan gå både long og short.
  2. Du kan også handle i kryptovalutaen gjennom å faktisk kjøpe kryptovalutaen på internasjonale kryptobørser.

En CFD er et finansielt instrument, som er en kontrakt, typisk mellom en megler og en investor, hvor den ene parten godtar å betale den andre forskjellen i verdien av et verdipapir, mellom åpning og lukking av handelen. Du kan enten holde en lang posisjon (spekulere at prisen vil stige) eller en kort posisjon (spekulere at prisen vil falle). Dette anses som en kortsiktig investering da CFD-er brukes innenfor kortere tidsrammer.

En kjapp oversikt over Shiba Inu

Polygon kalles Ethereums internett av blokkjeder. Men hva er egentlig spesielt med Polkygon?

Hvordan kjøpe Shiba Inu

Shib Token

Hva er en governance token?

En governance token er en kryptovaluta som gir innehaverne rett til å stemme på foreslåtte endringer i et blokkjedenettverk . Denne innovasjonen blir sett på som et nødvendig skritt mot å holde visse kryptoprosjekter, spesielt de innenfor det desentraliserte finansøkosystemet (DeFi), desentralisert.

Shiba Inu Staking

Shiba Inu-tokens kan satses direkte på ShibaSwap , som er et trygt og desentralisert miljø for å handle og bytte krypto. Brukere kan delegere sine SHIB-tokener ved å bruke plattformen (referert til som «Bury») for å tjene innsatsbelønninger.

Hvordan fungerer Shiba Inu kryptovalutaen?

Shiba Inu-økosystemet består av tre tokens:

Shiba Inu - slik fungerer kryptovalutaen

Stemmerett i DAO med BONE-tokens

Shiba Inus nettverk har en desentralisert autonom organisasjon som heter DAO for ta beslutninger på nettverket. Alle som eier en BONE token har en rett til å stemme på initiativer i DAO. Dette blir sett på som den mest demokratiske måten å drive nettverket på. Desto fler Bone tokens du eier, desto større stemmerett får du, akkurat som å holde aksjer.

ShibaSwap nedgraving lar deg tjene BONE tokens

Du kan grave eller begrave hver av de tre ShibaSwap-tokenene. Graving er nettverkets likviditetstilførende funksjon, mens begraving er innsatsfunksjonen. Akkurat som på andre DEX børser, kan du gi likviditet til plattformen for å sikre at den har nok eiendeler til å utføre hver transaksjon. Det er dette som er graving på ShibaSwap. Begravelse er den samme innsatsen du ville finne på et hvilket som helst proof-of-stake-nettverk.

Graving og Nedgraving gir forskjellige belønninger for forskjellige eiendeler

Du kan grave (Dig) eller grave ned (Bury) alle tre tokens, men avkastningen er alltid Bone-tokens. Dette er den eneste token som blir trykket eller preget av nettverket, selv om den har en veldig viktig funksjon for nettverket på grunn av dens styringsmakt.

Selv om du kan nedgrave eller grave alle de tre ulike tokens, er avkastningen du tjener tilbake fra disse funksjonene alltid BONE tokens. BONE er det eneste symbolet som som blir preget/trykket av nettverket. Tokenen har en viktig funksjon i nettverket gitt dets rett til å stemme og dens verdi tredobles over året.

Nedgravingsfunksjonen (burying) lar deg satse SHIB, Leash og BONE for xLEASH, xSHIB og tBONE.

Når du graver ned (bury) SHIB, tjener du 3 % av Bone for hver ny blokk med data. Med xSHIB får du også en prosentandel av alle ETH-transaksjonsgebyrer på ShibaSwap-plattformen og deler av disse avgiftene blir konvertert til SHIB-tokens.

Nedgraving av LEASH gir bare 1 % av BONE preget per blokk, men det gir også brukerne en del av alle ETH-transaksjonsgebyrer konvertert til LEASH. Dette kan være spesielt lukrativt, siden Leash-tilførselen er så lav og tokens verdi er så høy.

I likhet med Leash, gir begravelse av Bone 1 % av Bone per preget blokk, samt gebyrprosenten konvertert til Bone. Hvis du vil bygge deg opp stemmerett i DAO er dette en god måte å gjøre det på.

Når du vil grave opp (debury) eiendelene dine, kan du med en gang kun ta ut 33 % av dine belønninger. For de resterende 67 % må du vente seks måneder.

ShibaSwap – slik fungerer Graving (digging)

Logikken ved å grave dine tokens er at du gjøre en tjeneste til plattformen. Gjennom graving gir du plattformen nødvendig likviditet for å drive transaksjoner på børsen. Ved å grave SHIB, LEASH og BONE får du tokenet ditt tilbake som en ShibaSwap Liquidity Protocol (SSLP)-versjon av eiendelen.

Dine SHIB byttes midlertidig ut til SHIB SSLP når du graver. SHIB SSLP er en slags plassholder-token som du deretter vil bytte tilbake for din SHIB når du ønsker å grave opp/ta tilbake dine token. Når du graver dine tokens tjener du BONE-tokens passivt, akkurat som å få rente eller avkastning på dine tokens.

Mens du graver Leash, bytter du LEASH for LEASH SSLP, og du tjener de samme passive Bone-belønningene som SHIB-gravere. Det er en ekstra belønning for LEASH-gravere. Mens du graver LEASH, tjener du i tillegg 0,1 % på hver USD-mynt (CCC: USDC-USD ) og hver Wrapped Bitcoin (CCC: WBTC-USD ) transaksjon på plattformen.

Graving av BONE innebærer å bytte BONE-tokens mot BONE SSLP. Akkurat som med de andre to tokens kan du tjene ekstra Bone-belønninger ved å grave. Forskjellen her er at du også får 0,1 % av alle Dai (CCC: DAI-USD ) og Tether (CCC: USDT-USD ) transaksjoner på plattformen.

Akkurat som med nedgraving, kan du med en gang kun ta ut 33 % av dine belønninger. For de resterende 67 % må du vente seks måneder.

Andre ting i økosystemet til Shiba Inu

Hvor mye avkastning kan jeg får ved å stake Shiba Inu Shib token?

Du kan typisk få mellom 1 – 5% avkastning ved å stake Shiba INU. Ibland kan du få større avkastning som 12%. Din innsatsavkastning er avhengig av gjeldende nettverksforhold og beregninger slik som total innsats % og transaksjonsgebyrer brukt i nettverket.

Shiba Inu - fordeler og ulemper

Fordeler og ulemper med Shiba Inu (Shib)

Det som er spesielt med Polkadot (DOT)-protokollen er at den muliggjør mekanismene for ulike blokkjeder til å kommunisere med hverandre. Lat oss se på fordelene og ulempene til protokollen.

Fordeler

Ulemper

Kryptovaluta og beskatning

Skatteetaten har fastslått at det ikke skal tillegges merverdiavgift (MVA) ved kjøp og salg av bitcoin innad i Norge. Videre anses virtuell valuta som et formuesobjekt, som igjen betyr at gevinster skal beskattes på ordinær måte. Norske skatteytere er pålagt å innrapportere beholdninger til myndighetene i skattemeldingen ved utgangen av hver ligningsperiode.

Kjøp og salg av kryptovaluta i Norge

Finanstilsynet lanserte i 2019 en registerordning for vekslere av digital valuta. Det åpnet dørene for at norske selskap kunne tilby kjøp og salg av kryptovaluta til offentligheten. Bransjen er strengt regulert og alle foretak må registrere seg hos Finanstilsynet, uavhengig av omsetningsbeløp. Norske kryptovalutabørser er samtidig underlagt hvitvaskingsloven, med plikt om å rapportere mistenkelige transaksjoner til myndighetene. Per dags dato er det mulig å verifisere identiteten sin enten med VIPPS eller BankID.

Per dags dato er det 3 operative kryptovalutabørser i Norge som tillater kjøp av kryptovaluta. Det inkluderer Firi, Kaupang Krypto og NBX (Norwegian Block Exchange).