Ved å fortsette bruken av denne nettsiden, godtar du våre retningslinjer for bruk og lagring av data( i tråd med GDPR).
Les mer om våre retningslinjer

Kjøpe Polkadot

PolkadotPolkadot er både en token (DOT) og en neste generasjons blokkjede som forener og sikrer blokkjeder kalt parakjeder. Den binder sammen blokkjeder slik at apper og tjenester på Polkadot kan kommunisere sikkert på tvers av kjeder. De fleste blokkjeder er designet for å kun kommunisere innad i sin egen kjede, hvilket har vært et dilemma i bransjen, men med Polkadot kan for eksempel en smartkontrakt i Cardano utløse en handel i Ethereum. Denne danner grunnlaget for et virkelig interoperabelt desentralisert web.

Ønsker du å handle Polkadot (DOT)? Du kan trade Polkadoto (DOT) og andre kryptovalutaer på alle handelsplassene i listen nedenfor. Sammenlign og finn beste stedet for deg å handle kryptovaluta.

Hvordan kjøpe Polkadot DOT?

Du kan handle og trade Polkadot DOT på to forskjellige måter.

  1. Trade Polkadot DOT gjennom CFDer hos eToro eller Skilling. Da trader du på endringen i prisen på kryptovalutaen uten å eie den direkte. Du kan gå både long og short.
  2. Du kan også handle i kryptovalutaen gjennom å faktisk kjøpe kryptovalutaen på internasjonale kryptobørser.

En CFD er et finansielt instrument, som er en kontrakt, typisk mellom en megler og en investor, hvor den ene parten godtar å betale den andre forskjellen i verdien av et verdipapir, mellom åpning og lukking av handelen. Du kan enten holde en lang posisjon (spekulere at prisen vil stige) eller en kort posisjon (spekulere at prisen vil falle). Dette anses som en kortsiktig investering da CFD-er brukes innenfor kortere tidsrammer.

En kjapp oversikt over Polkadot.

Polkadot er en neste generasjon blokkjede og er kalt internett av kryptovalutaer. Men hva er egentlig spesielt med Polkadot?

Hva er Polkadot?

Polkadot er både en token som kan trades på kryptobørser likt bitcoin og en desentralisert protokoll. Polkadot- protokollen er utformet for å tillate urelaterte blokkjeder å snakke sikkert med hverandre, slik at verdi eller data kan flyte mellom for eksempel Ethereum- og Bitcoin – blokkjedene uten noen mellomledd. Den er også designet for å være rask og skalerbar, via bruk av mange parallelle blokkjeder (eller «parakjeder») som fjerner mye av behandlingsbehovet fra hovedblokkkjeden.

Polkadot- tokenet (DOT) har tre funktioner i Polkadot-nettverket:

Polkadot-nettverket inkluderer en hovedblokkkjede kalt «relay-chain» og mange brukerskapte parallellkjeder (parachains«). Den har også et koblingslag, eller «bro», som gjør at verdi og data kan overføres mellom de fleste blokkkjeder – og kan til og med brukes til å koble til databaser som ikke er blokkjede.

Hva er en governance token?

En governance token er en kryptovaluta som gir innehaverne rett til å stemme på foreslåtte endringer i et blokkjedenettverk . Denne innovasjonen blir sett på som et nødvendig skritt mot å holde visse kryptoprosjekter, spesielt de innenfor det desentraliserte finansøkosystemet (DeFi), desentralisert.

Hva er relékjede (relay chain) og hva er en parakjede (parachain)?

Relékjeden fungerer som den sentrale kjeden for Polkadot-nettverket. Parachains er er avanserte, neste generasjons lag-1 blokkjeder som overskrider begrensningene til eldre nettverk. De er tilpassede, prosjektspesifikke blokkjeder som er integrert i Polkadot (DOT) og Kusama (KSM) nettverk . Parachains kan tilpasses for et hvilket som helst antall brukstilfeller og føres inn i hovedblokkkjeden, kalt Relay Chain, som anses å være hjertet i Polkadot- og Kusama-nettverket.

Hva er Polkadot DOT staking?

Nettverket er avhengig av DOT innehavere spiller aktive roller for å fungerer gjennom staking og bonding. Spillteori oppmuntrer tokenholdere til å oppføre seg på ærlige måter. Gode ​​skuespillere belønnes med denne mekanismen, mens dårlige skuespillere vil miste sin eierandel i nettverket. Dette sikrer at nettverket forblir sikkert.

Deltakere vil sette sin DOT i fare (referert til som «staking» eller «bonding») for å utføre disse funksjonene, noe som virker som en avskrekkende for ondsinnet deltakelse i nettverket. DOT som kreves for å delta i nettverket vil variere i henhold til aktiviteten som utføres, varigheten DOT er satset for og det totale antallet DOT satset. For å sette sine DOT i fare får man en belønning, likt en rente, på en bestemt tidsperiode. Gjennomsnittlig historisk belønning for staking er 14,9% på DOT.

Hva er Polkadot Bonding?

Med Polkadot DOT kan en legge til nye parachains ved å binde opp DOT. Dette kalles for bonding. Du kan få ulike belønninger for å bonde DOT. Dine DOT-er vil bli låst under bindingsperioden og frigjøres tilbake til kontoen som bindet dem etter at varigheten av bindingen har utløpt og parakjeden er fjernet.

Hvor mye avkastning kan jeg får ved å stake Polkadot DOT?

Hvor mye kan jeg tjene ved å stake Polkadot DOT. I følge Polkadot sine egne nettsider er den historiske gjennomsnittlige belønningen for staking 14,9%. Hva du kan tjene ved staking kan varierere, avhengig av på hvilken kryptobørs du staker og på hvor lang lockup perioden er. Desto lengre periode destø høyere er normalt belønningen.

Fordeler og ulemper med Polkadot

Det som er spesielt med Polkadot (DOT)-protokollen er at den muliggjør mekanismene for ulike blokkjeder til å kommunisere med hverandre. Lat oss se på fordelene og ulempene til protokollen.

Fordeler

Ulemper

Polkadot DOT bilde coin

Kryptovaluta og beskatning

Skatteetaten har fastslått at det ikke skal tillegges merverdiavgift (MVA) ved kjøp og salg av bitcoin innad i Norge. Videre anses virtuell valuta som et formuesobjekt, som igjen betyr at gevinster skal beskattes på ordinær måte. Norske skatteytere er pålagt å innrapportere beholdninger til myndighetene i skattemeldingen ved utgangen av hver ligningsperiode.

Kjøp og salg av kryptovaluta i Norge

Finanstilsynet lanserte i 2019 en registerordning for vekslere av digital valuta. Det åpnet dørene for at norske selskap kunne tilby kjøp og salg av kryptovaluta til offentligheten. Bransjen er strengt regulert og alle foretak må registrere seg hos Finanstilsynet, uavhengig av omsetningsbeløp. Norske kryptovalutabørser er samtidig underlagt hvitvaskingsloven, med plikt om å rapportere mistenkelige transaksjoner til myndighetene. Per dags dato er det mulig å verifisere identiteten sin enten med VIPPS eller BankID.

Per dags dato er det 3 operative kryptovalutabørser i Norge som tillater kjøp av kryptovaluta. Det inkluderer Firi, Kaupang Krypto og NBX (Norwegian Block Exchange).