Ved å fortsette bruken av denne nettsiden, godtar du våre retningslinjer for bruk og lagring av data( i tråd med GDPR).
Les mer om våre retningslinjer

Hva er smarte kontrakter?

Smarte kontrakter er ganske enkelt programmer som er lagret på en blokkjede som kjører når forhåndsbestemte betingelser er oppfylt. De brukes vanligvis til å automatisere gjennomføringen av en avtale slik at alle deltakere umiddelbart kan være sikre på utfallet, uten mellomledds involvering eller tidstap. De kan også automatisere en arbeidsflyt, og utløse neste handling når betingelsene er oppfylt.

Smarte kontrakter tillater at pålitelige transaksjoner og avtaler kan utføres mellom ulike, anonyme parter uten behov for en sentral myndighet, rettssystem eller ekstern håndhevingsmekanisme.

Mens blokkjedeteknologi først og fremst har blitt tenkt på som grunnlaget for bitcoin, har den utviklet seg langt utover å understøtte den virtuelle valutaen.

Hvordan fungerer smarte kontrakter?

Smarte kontrakter fungerer ved å følge enkle oppsatte regler/setninger som er skrevet inn i kode på en blokkjede. Et nettverk av datamaskiner utfører handlingene når forhåndsbestemte betingelser er oppfylt og verifisert. Disse handlingene kan inkludere å frigjøre midler til de aktuelle partene (som å overføre mynter), registrere et kjøretøy, sende varsler eller utstede en billett. Når transaksjonen er fullført oppdateres blokkjeden hvilket betyr at transaksjonen ikke kan endres eller reverseres. Kun de parter som har tillatelse kan se resultatene.

Blokkjeden oppdateres så når transaksjonen er fullført. Det betyr at transaksjonen ikke kan endres, og bare parter som har fått tillatelse kan se resultatene.

Innen en smart kontrakt settes opp blir deltagerne enige om hvilke krav kontrakten skal inneholde for at oppgaven skal bli gjennomført på en tilfredsstillende måte.

For å etablere vilkårene i kontrakten, må deltakerne bestemme hvordan transaksjoner og deres data er representert på blokkjeden. De må bli enige om hvilke sekvensielle regler som styrer disse transaksjonene, utforske alle mulige unntak og definere et rammeverk for å løse og hindre at tvister oppkommer.

Når alle deltakerne er enige og prosessen om å sette sammen reglene i smart kontrakten kan den deretter programmeres av en utvikler – selv om organisasjoner som bruker blokkjede for bedrifter i økende grad tilbyr maler, nettgrensesnitt og andre nettbaserte verktøy for å forenkle struktureringen av smarte kontrakter.

Er som en digital salgsautomat

Den kanskje beste metaforen for en smart kontrakt er en salgsautomat. Med riktige innganger er en viss utgang garantert.

Slik får du en matbit fra en salgsautomat: penger + snacksutvalg = snacks utlevert

Denne logikken er programmert inn i automaten.

En smart kontrakt, som en salgsautomat, har logikk programmert inn i den. Regler som er programmert inn kan till eksempel være at

  • hvis du ikke betaler nok med penger får du ikke varan utlevert
  • la kjøperen kjøpe flere snacks
  • gi ansatte som jobber et spesielt sted får rabatt hvis de slår inn en bestemt kode.
  • osv.

Akkurat slik en salgsautomat fjerner behovet for en leverandøransatt, kan smarte kontrakter erstatte mellommenn i mange bransjer.

Hvem som helst kan lage en smart kontrakt

Smarte kontrakter kan lages i visse blokkjedesystemer som eksempelvis i Ethereum og i Cardano. Her kan hvem som helst kan skrive en smart kontrakt og distribuere den til nettverket. Du trenger bare å lære å kode på et smart kontraktsspråk, og ha nok ETH/ADA til å distribuere kontrakten din. Å implementere en smart kontrakt er teknisk sett en transaksjon, så du må betale Gass på samme måte som du må betale gass for en enkel ETH-overføring. Imidlertid er gasskostnadene for kontraktdistribusjon langt høyere. Gass er avgjørende for Ethereum-nettverket. Det er drivstoffet som gjør at den kan fungere, på samme måte som en bil trenger bensin for å gå.

På Ethereum kan du bruke de utviklervennlige språkene Soliditet og Vyper for å skrive smarte kontrakter:

Smarte kontrakter

Smarte kontrakter har gjort at blokkjeden ikke kun er til å overfore kryptovaluta. Med utviklingen av smarte kontrakter kan blokkjeden utnyttes på helt andre områder.

Fordeler med smarte kontrakter

Hastighet, effektivitet og nøyaktighet

Når en betingelse er oppfylt, utføres kontrakten umiddelbart. Fordi smarte kontrakter er digitale og automatiserte, er det ingen papirarbeid å behandle og ingen tid brukt på å avstemme feil som ofte oppstår ved å fylle ut dokumenter manuelt.

Tillit og åpenhet

Fordi det ikke er noen tredjepart involvert, og fordi krypterte registreringer av transaksjoner deles på tvers av deltakerne, er det ikke nødvendig å stille spørsmål ved om informasjonen har blitt endret for personlig fordel.

Sikkerhet

Blockchain-transaksjonsposter er kryptert, noe som gjør dem svært vanskelige å hacke. Dessuten, fordi hver post er koblet til de forrige og påfølgende postene på en distribuert hovedbok, ville hackere måtte endre hele kjeden for å endre en enkelt post.

Besparelser

Smarte kontrakter fjerner behovet for mellommenn for å håndtere transaksjoner og, i forlengelsen, deres tilhørende tidsforsinkelser og gebyrer.