Ved å fortsette bruken av denne nettsiden, godtar du våre retningslinjer for bruk og lagring av data( i tråd med GDPR).
Les mer om våre retningslinjer

Kryptovaluta vs. aksjer: Hva er det riktige investeringssvalget for deg?

 

Når investeringsmuligheter vurderes, står mange overfor valget mellom kryptovaluta og aksjer. Der, som ofte, det endelige valget kan og avhenge av dine finansielle mål, risikotoleranse, og investeringshorisont.

Kryptovaluta har tatt som kjent verden med storm, spesielt de siste årene. Med en total verdi som virker å stadig stige er det ikke overraskende at flere investorer har strømmet til dette digitale gullrushet. Der det er flere svært positive investorer som tror på enda mer stigning i 2024.

Aksjer versus kryptovaluta

Det er selvsagt viktige forskjeller mellom aksjer og kryptovalutaer. Den mest betydelige er at en aksje representerer en eierandel i et selskap (støttet av selskapets eiendeler og kontantstrøm), mens kryptovaluta, i de fleste tilfeller, ikke er støttet av noe i det hele tatt.

Dersom du kjøper kryptovalutaer, er det derfor viktig å forstå hva du kjøper og hvordan de sammenlignes med tradisjonelle investeringer som aksjer, som har en solid langsiktig merittliste.

Merk deg da, ofte kan du på beste aksje app også velge å diversifisere din portefølje, herunder med krypto. Så de trenger ikke stå i opposisjon til hverandre. Samt med muligheten for børshandlede fond som trer inn i kryptovalutaens verden på horisonten, skjønt til noe avtakende interesse, skal en ikke se vekk fra at grensen blir mer diffus. 

Hvorfor aksjer stiger og faller

Vi kan godt se på forskjellene ved hvordan ulike aktive stiger og faller i pris. Der en aksjes pris beveger seg ettersom investorer vurderer selskapets fremtidige suksess. Mens investorer kan bli overoptimistiske om aksjen på kort sikt, avhenger aksjeprisen til slutt av selskapets evne til å vokse sine profitter over lang tid.

Hvorfor kryptovalutaer stiger og faller

Fordi kryptovaluta ikke er støttet av eiendeler eller kontantstrøm, er det eneste som virkelig flytter kryptopriser spekulasjon drevet av sentiment – altså markedets følelse rundt valuaten. Som sentiment endres, skifter prisene — noen ganger drastisk. Så dette betyr i bunn og grunn: Kryptovaluta drives kun av håpet om at noen vil kjøpe den for mer i fremtiden — det som kalles «greater fool theory of investing.» Noe du tydelig kan se på børser som Binance.

 

Fordeler og ulemper med å investere i kryptovaluta versus aksjer

Vi kan også forsøke å sette opp noen punktvise pluss og minus ved de to investeringsmulighetene sett mot hverandre. Vi på kryptolisten er svært positive til kryptovaluater, naturlig nok, men vi har her forsøkt å fremheve litt mer aksjene.

Fordeler med å investere i kryptovaluta

Ulemper med å investere i kryptovaluta

Fordeler med å investere i aksjer

Ulemper med å investere i aksjer

Konkludert

Når det gjelder sikkerhet, presenterer både aksjer og kryptovalutaer deres unike sett av risikoer. 

Aksjer, støttet av selskapets eiendeler og kontantstrøm, har en lang historie med å levere solide avkastninger. De er regulert av myndigheter og har investorbeskyttelser på plass. 

På den annen side, mens kryptovalutaer tilbyr potensialet for betydelige gevinster, er de svært volatile og mangler støtte fra håndgripelige eiendeler. Derfor avhenger sikkerheten til disse investeringene i stor grad av din personlige risikotoleranse og økonomiske mål.

En bredt diversifisert aksjeportefølje presenterer generelt en tryggere opsjon enn kryptovalutaer på grunn av deres iboende verdi og historie med å levere solide langsiktige avkastninger. Kryptovalutaer kan holde større potensial for store gevinster, men kommer med betydelig risiko.